Destilovaná voda

Aqua Prim nabízí také prodej destilované vody pro technické účely v plastových obalech o objemu 1 l , 5 l a 10 l. Zákazníci mohou využít i možnost osobního odběru a přijít si natočit destilovanou vodu do vlastních obalů.

Destilovaná voda je voda, která prošla procesem jedné nebo několika destilací a byla díky změně skupenství na vodní páry zbavena rozpuštěných minerálních látek. Během destilace je voda separována prakticky od všeho, co se v ní nachází a stává se čistou (H2O). Destilovaná voda je tak čirá, bezbarvá a v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Největší hustotu 1g/cm3 má voda při 4 °C (přesněji při 3,98 °C). Je nevodivá a její pH je neutrální (pH=7).

Naše firma Aqua Prim používá k výrobě destilované vody reverzní osmózu, která poskytuje vodu více čistou než destilace. Tato technologicky nejvyšší forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

 • 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)
 • 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)
 • a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.

Destilovaná voda se používá především:

 • v chemickém průmyslu
 • při výrobě léčiv
 • v laboratořích
 • při chemickém zpracování fotografií
 • do chladičů automobilů
 • na ředění letních a zimních směsí do ostřikovačů
 • k doplňování elektrolytuakumulátorů
 • do napařovacích žehliček
 • do zvlhčovačů vzduchu a klimatizačních zařízení

 

 

 

 

 

 

@2018 Aqua Prim s.r.o.