Sanitace

Pokud chceme pít kvalitní pramenitou vodu, je bezpodmínečně nutné, aby přístroje na stáčení vody byly řádným způsobem udržovány v čistotě. Proto se musí provádět tzv. sanitace aquamatu, která je nutná ze dvou zásadních důvodů – prodloužení životnosti aquamatu a péče o kvalitu vody.

Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu provádí společnost AQUA PRIM sanitace aquamatu (výdejníku vody) minimálně 1x za 3 měsíce.

Sanitace je vlastně dezinfekce veškerých vnitřních cest. Nestačí tedy pouze nalít do přístroje dezinfekční roztok, ale je skutečně třeba provést následující: 

  • demontáž mechanických částí přístroje, které přicházejí do styku s pramenitou vodou
  • mechanické vyčištění, odstranění vodního kamene, odvápnění
  • ošetření dezinfekčním přípravkem a důkladný proplach
  • mechanické očištění celého pláště
  • kompletace a kontrola přístroje

Přístroj je tak během sanitace podroben vnitřnímu i vnějšímu vyčištění, čímž dojde k naprosté eliminaci nežádoucích škodlivých látek z Vašeho aquamatu (výdejníku).

Musíme ovšem upozornit, že na kvalitě vody se odráží i další faktory: umístění přístroje (sluneční záření, vlhko, blízkost benzinových pump, horké provozy, kopírky, tiskárny), správné používání.


@2018 Aqua Prim s.r.o.